Listado de navíos pertenecientes a la Marina Rusa.

Para una información más detallada recomendamos leer el Listado de navíos rusos de Gerardo Etcheverry.

120 cañones Blagodat' (130c en 1802) 1800 1814
Chrabryï 1806 1827
AA3 1833 1849
Rossiya 1836 1853
Dvenadtsat' Apostolov 1836 1854
AA5 1842 1854
AA6 1848 1854
AA7 1851 1854
110 cañones Hiagudil 1800 1819
Archistratig Gavriil (104) 1801 1819
Ratnyi 1802 1827
Poltava 1807 1832
Evsavie (104) 1808 1819
BB1 1809 1826
BB2 1812 1828
BB3 1813 1831
BB4 1815 1828
BB5 1818 1833
BB6 1819 1833
BB7 1824 1838
BB8 1827 1854
BB9 1828 1860
BB10 1829 1860
100 cañones CC1 1726 1754
Piotr I and II 1736 1754
Sv Dimitri Rostovskii 1746 1759
CC2 1756 1774
Kniaz' Vladimir 1780 1803
Rostislav 1784 1809
Saratov 1785 1804
Tri Sviatitelia 1786 1804
Dvenadtsat' Apostolov 1787 1804
Sv Ioann Krestitel 1787 1804
Trech Ierarchov 1788 1804
Chesma 1789 1804
94 cañones DD1 1716 1732
DD2 1717 1733
DD3 1718 1734
80 /3puentes EE1 1713  
EE2 1717  
EE3 1718  
EE4 1722  
Sv Aleksandr <1740  
Sv Pavel 1741 >1762
Sv Andrei Pervozvannyi 1751  
Sv Ioann Zlatoust I 1752  
Sv Kliment Papa Rimskii 1753  
Sv Nikolai 1756  
Sv Ytoslav 1757  
EE6 1761  
EE7 1762  
EE8 1766  
EE9 1767  
Rozhdestvo Christovo 1771  
84 cañones FF1 1807  
Asia    
+1 entre 1821-1825    
Gangut <1827  
Ezekiel <1827  
Tsar Konstantin <1827  
+ 2 autres entre 1826-1830    
5 entre 1831-1835    
Imperatritza Maria    
+7 entre 1836-1840    
+7 entre 1841-1850    
80/2p - 74 L Iezekiil <1793 >1801
Sv Nikolaï (84c) 1789 >1816
Sv Pavel 84c 1798 1816
Rafael (84c en 1802) 1801 1808
Uriil (84c en 1802) 1801 1809
Yaroslav 1802  
Moskva 1802  
Smelyï 1804 1816
Boleslav 1803  
Gleb 1803  
Silnyi 1806 1808
Mostnyi 1806 1808
Tverdy 1806 1808
Izyaslav 1807  
Pravyi 1808  
Isidor 1808  
Anapa 1808  
Severnaya Zvezda 1808  
Borei 1808  
Orel 1808  
Maria 1810  
Dimitri Donskoi 1811  
Paraskevia 1811  
XX 1811  
Nord Adler 1811  
Prints Gustav 1811  
Ne Tron Menya 1811  
Svyastoslav 1811  
XX 1812  
Chrabryi 1812  
Smelyi 1812  
Tri Svyatitelei 1812  
Yupiter 1812  
Chesma 1812  
Mironosets 1812  
Asia 1813  
+5 entre 1811-1815    
Azov 1815  
74 cañones GG1 1772  
Sv Gregorii Pobyedonosets 1776  
Vladislav 1782 1789
Moskva 1783 <1801
Ioann Bogoslav 1783  
Kir Ioann 1784  
Mironosets 1786  
Vseslav 1786  
Boleslav 1786  
Mecheslav 1786  
Rodislav 1787  
Mstislav 1787  
Alexander Nevski 1788  
Sv Piotr 1788  
Ioann Predtecha 1789  
Ryodor Stratilat 1789  
Aleksiev 1790 1802
Sofia Magdalena (exSw) 1791  
Prints Gustav (exSw) 1791  
Pamyat Eustafia 1793  
Elizaveta 1795  
Simon et Anna 1795  
Epifania 1795  
Vsevolod 1796 1808
Konstantin 1796  
GG10 1797  
Kraskovia 1799  
Pobeda 1799  
Maksim Ispapedsik 1799  
Zacharias 1799  
Selaphail 1800  
Zatchatie Sv Anny 1800  
64/66 cañones Sv Katherine 1713  
Shlisselburg 1713  
Narva 1714  
Ingermanland 66c 1714 >1756
Leferm 66c <1740  
Osnovanie Blagopolutchia 66c <1740  
Revel 66c <1740 >1756
16 antes 1740 Slava Rosii 66c <1740  
Archangel Rafail 66c 1741  
Ekaterina 66c 1741  
Fridemaker 66c 1741  
Lysenoe 66c 1741 1759
Poltava 66c 1741 >1756
Stchastie 66c 1741  
Sv Sergei 66c 1741 >1756
Syevernyi Orel 66c 1741 >1756
Sv Piotr 1742  
Astrachan 66c <1756  
Moskva 66c <1756 1758
Natalia 66c <1756  
Sv Graviil 66c <1756  
Sv Ioann Zlatoust II <1756  
Sv Rafail <1756  
Sv Yakov <1756  
+18 antes 1756 Uriil <1756  
Moskva 1759  
Yevstafy <1769 1770
+33 antes 1775 Trech Ierarchov <1770  
Maria Magdalena 66c <1787 1787
Izyaslav 66c <1788 1802
Pobyedonosets 66c <1788 1812
Vladimir 66c <1788  
Maria Magdalena 1788  
Bogoyavlenie Gospodne <1793 1801
Preobrazhenie Gospodne <1793 1801
Sv Pavel <1793 1801
Sv Troitska <1793 1801
Sv Vladimir <1793 1801
Leontii Mutchenik <1793 1801
Amerika <1793 1802
Asia <1793 1802
Bogoiavlienie Gospodne <1793 1802
Boris <1793 >1816
Evropa 1793 >1816
Filipp <1793 1802
Gleb <1793 1802
Graf Orlov <1793 1802
Ianuarii <1793 >1816
Ioann <1793 >1816
Isidor <1793 1802
Moschtchnie <1793 1802
Ne Tron Menya <1793 >1816
Nikano <1793 1802
Panteleimon <1793 >1816
Parmen <1793 1802
+23 antes 1790 Pirmen <1793 1802
Prochor <1793 1802
Skoryi <1793 1808
Victor <1793 1802
Vysheslav <1793 1802
Michael 1791 >1816
XX 1795  
XX 1796  
Retvizam 66c 1798 1808
Varachael 1801 1802
Saratov 1802 1812
+3 entre 1801-1805    
XX 1808  
XX 1809  
50/54 cañones Predestination (50) 1710  
Poltava (54) 1712  
+ 2 en 1711    
Portsmouth <1716  
Devonshire <1716  
Rafail <1716  
Hyagudiil <1716  
Astrachan (54) <1740  
Azov (54) <1740  
Gorod Archangelsk (54) <1740 >1756
Kronstadt (54) <1740  
Neptunus (54) <1740 >1756
Novaya Nadezhda (54) <1740  
Sv Andrei (54) <1740  
Sv Izakei (54) <1740  
Sv Panteleimon (54) <1740  
Syevernaya Zvyezhda (54) <1740  
Sv Nikolai (54) 1741  
Schlisselburg (54) <1756  
Varachail (54) <1756  
Malaia Neva <1777 1800
Speshnoi <1777 1800
Sv Andrei Pervozvanny <1777 <1800
Kazan' <1777 1802
Michael <1777 1815
Sv Gregor <1777 1808
Sv Michael <1777 1815
G. Arménia <1777 1815
40/46 cañones Vachmeister 1741 <1757